Rafał Kowalczyk

Rafał Kowalczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej iPRACUJZDALNIE.pl Sp. z o. o., współwłaściciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej OPTEA Sp. z o. o.

Posiad wieloletnie doświadczenie w dużych firmach na stanowiskach dyrektorskich, w których był odpowiedzialny za działy sprzedaży, finansowe, marketingu, inwestycji i HR-u.

Posiada umiejętność wdrażania i kontrolowania planów krótko -, średnio – i długoterminowych,  zarządzania dużymi zespołami ludzkimi i strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim.

Główne osiągnięcia: tworzenie strategii firm i określanie misji przedsiębiorstwa, optymalizacja procesów biznesowych i ich wdrażanie,  współtworzenie szkoleń i kursów dla działów HR-u przeprowadzonych przez najlepszych trenerów w Polsce, podejmowanie decyzji o kluczowym znaczeniu dla firm, wdrażanie nowych rozwiązań w celu zwiększenia przychodów.

Autor wielu publikacji oraz panelista licznych konferencji na temat zatrudniania i rekrutacji osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy.

W swojej pracy jest ukierunkowany na budowanie dobrych relacji z ludźmi.

Jako Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, świetnie wykorzystuję fachową wiedzę w budowaniu profesjonalnych relacji biznesowych.