Piotr Kamiński

Radca prawny, partner zarządzający w Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Rzeszowie.

Jest radcą prawnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego. Począwszy od 2002r., prowadzi kancelarię prawną (obecnie w formie spółki partnerskiej).

W kancelarii nadzoruje i odpowiada za obszary – stałej obsługi prawnej największych klientów, prawa korporacyjnego,  budowania optymalnych struktur biznesowych, przeprowadzania procesów sukcesji oraz wdrażania systemów compliance. Bierze również udział we wdrażaniu systemów legaltech.

Od 2007 r. członek Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Obecnie Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych i LegalTech przy OIRP Rzeszów oraz Członek Prezydium Rady OIRP.

Aktywnie działa w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców, jest m in. Kanclerzem Loży Rzeszowskiej Business Centre Club oraz Wiceprezesem Business Centre Club. Jest członkiem Wojewódzkiej Podkarpackiej Rady Dialogu Społecznego.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu biegłym oraz językiem rosyjskim.