Paweł Zając

Paweł Zając

Absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Posiada certyfikat  Ministra Skarbu Państwa na pełnienie funkcji członka w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 1994 roku realizuje swoje życiowe pasje, prowadząc firmę Centrum Promocji Biznesu, wspierając podkarpackie przedsiębiorstwa  poprzez programy gospodarcze dla firm. Autor Konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza, Smaczne bo Podkarpackie,  pomysłodawca Programu Przyjazna Polska,  Administrator Programu Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Kurator Konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.

Nadzorował i wdrażał ponad 20 projektów współfinansowanych ze środków UE,
w wyniku których przeszkolono ponad 5000 osób, zaktywizowano prawie 1000 osób bezrobotnych oraz wdrożono systemy zarządzania jakością ISO w ponad 100 przedsiębiorstwach i 25 jednostkach samorządu terytorialnego.

Prywatnie pasjonat amerykańskiej motoryzacji i wybitny filatelista.

W 2019 roku nagrodzony za swoją działalność Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.