Janusz Fic

Janusz Fic Prezes Zarządu  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej –Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Zarządzanie i Marketing (1994) oraz Executive Master of Business Administration Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2015).  

Pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (od 2004).

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży komunalnej, z którą związany jest od 1999 r. W 2009 r. uzyskał certyfikat Ministerstwa Środowiska na pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Autorising Officer – MAO). Posiada certyfikat  Ministra Skarbu Państwa na pełnienie funkcji członka w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Aktualnie pełni funkcje:

  • Przewodniczącego Rady Uczelni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie;
  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej CDS Sp. z o.o. w Krośnie;
  • Członka Rady Nadzorczej Remondis KROeko Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.

Prelegent licznych konferencji z branży komunalnej.

Kontakt:  janusz.fic@mpgk.krosno.pl