Dr Wiesław Kąkol

Dr Wiesław Kąkol – Burmistrz Boguchwały, ukończył Wydział Zarządzania na Politechnice Rzeszowskiej, w 2003 r uzyskał tytuł doktora nauk o ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, do 2016 r. adiunkt na Politechnice Rzeszowskiej, specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw oraz publicznych, wieloletni doradca biznesowy dla MSP, w latach 2014-2018 Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale